בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

יום ראשון כ"ח אייר ה'תשפ"ב, 29-05-2022 למנינם 07:49, שעון קיץ


עלות השחר: 04:07,
הזריחה (הנץ החמה): 05:39
זמן השקיעה: 19:40,
צאת הכוכבים: 20:00 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:10:05 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:09
סוף זמן תפילה: 10:19
חצות היום: 12:39, חצות הלילה: 12:49

היום שלושה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר - יום שחרור ירושלים

שעון זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך פרוטה = אגורות, 8 פרוטות = אגורות,
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום כ"ח, אייר)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

שועתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות [ויכוון במחשבה בלבד: שם קודש שקו צית]

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 28, Hebrew Month: 9, Iyyar, Hebrew Year: 5782

 זכרון קדושים ליום כ"ח אייר ה'תשפ"ב 

שמואל הנביא! לפי שו"ע
הורידו את תפילת השל"ה הקדוש לראש חודש סיוון
זיע"א

*היום שלושה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר - יום שחרור ירושלים*


***

 זכרון קדושים ליום כ"ט אייר ה'תשפ"ב 

שמואל הנביא לפי מגילת תענית
רבי מאיר (השני) מפרמישלאן, מגדולי מנהיגי החסידות
הורידו את תפילת השל"ה הקדוש לראש חודש סיוון
תפילת הרמב"ן לפרנסה לראש חודש
זיע"א

*היום ארבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושני ימים לעומר*


***

 זכרון קדושים ליום א' סיון ה'תשפ"ב 

רבי מנחם מנדל מוויטבסק, בן רבי משה, מתלמידי המגיד ממזריטש ומנהיג עליית "תלמידי הבעל שם טוב"
הרב צבי הירש אשכנזי - חכם צבי
התנא - רבי אבא שאול
הרב אברהם וינברג מסלונים - ברנוביץ, נכדו של רבי מנחם מענדל מקוצק!
הרב יוסף הלוי מיגאש - רבו של הרמב"ם!
הרב עקיבה יוסף (יהוסף) שלזינגר "לב העברי" בן הרב יחיאל שלזינגר
רבי שמואל שמעלקא הורביץ מניקלשבורג בן רבי רבי צבי הירש אב"ד טשורטקוב
תפילת הרמב"ן לפרנסה לראש חודש
זיע"א

*היום חמישה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושלושה ימים לעומר*


תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

המערכת בהרצה לעדכוני זמת אמת ולכן ייתכנו אי דיוקים


מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 10430; Y2022: 1316; self: 10430