בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום חמישי י"ז תשרי ה'תשפ"ב, 23-09-2021 למנינם 12:36, שעון קיץ


עלות השחר: 05:15,
הזריחה (הנץ החמה): 06:32
זמן השקיעה: 18:36,
צאת הכוכבים: 18:53 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:00:20 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:33
סוף זמן תפילה: 10:33
חצות היום: 12:34, חצות הלילה: 12:42

ב דחוה"מ סגולת האר"י הקדוש לחודש אלול

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך , 8 פרוטות = ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"ז, תשרי)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 17, Hebrew Month: 1, Hebrew Year: 5782

 זכרון קדושים ליום י"ז תשרי ה'תשפ"ב 

רבי צבי הירש מלבוב ב"ר זכריה "הנביא"
רבי משה רוזין "נזר הקודש" ב"ר אריה יהודה
הרבנית בת שבע אסתר קַנִיֶּבְסְקִי בת הרב יוסף שלום אלישיב
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום י"ח תשרי ה'תשפ"ב 

רבי נחמן מברסלב בן רבי שמחה בן רבי נחמן מהורודנקא ומרת פייגא 211 שנה
רבי שלום הכהן, "נהר שלום", ידוע כאוהב שלום
רבי בצלאל גנשבורג "הגהות הש"ס ב"ר יואל
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום י"ט תשרי ה'תשפ"ב 

רבי אליהו הגר"א מוילנא ב"ר שלמה זלמן224 שנה
רבי יעקב יצחק רבינוביץ ב"ר אשר מפשדבוז היהודי הקדוש מפשיסחה 208 שנה
רבי אהרן, האדמו"ר מסדיגורא "קדושת אהרון"ב"ר ישראל
רבי דוד צבי דאשיווסקע, בן רבי יונה נכד רבי יודל מדאשוב 109 שנה
הרב מאיר יהודה - "אור למאיר"
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


תאריך עדכון אחרון: 23.09.2021 12:36. למנינם
1 ק"ג כסף: דולרים
שער הדולר: ש"ח.
שווה פרוטה: אגורות.
זכר למחצית השקל: ש"ח.
פדיון הבן: ש"ח.
כתובת אשה: ש"ח.

מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

מחשבון המרת שערי מטבע

=
השער מעודכן ל: 23-09-2021
POWERED BY HAMARA

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 8315; Y2021: 1832; self: 8315