בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום שישי י"ח אב ה'תש"פ, 07-08-2020 21:58, שעון קיץ


עלות השחר: 04:38, הזריחה (הנץ החמה): 06:03
זמן השקיעה: 19:32, צאת הכוכבים: 19:51 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:07:25 שעות, סוף זמן ק"ש הגר"א 09:25
סוף זמן תפילה: 10:32
חצות היום: 12:47, חצות הלילה: 12:57
זמן הדלקת נרות: 19:10
שבת שלום

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה מברך אותך בברכה והצלחה!

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה: 0.04 ש.ח, 8 פרוטות = 0.32 ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"ח, אב)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

 זכרון קדושים ליום יח אב התשפ 

78 שנה ל - רבי שלמה חנוך רבינוביץ מראדומסק ב"ר יחזקאל, נרצח בגטו וורשה
91 שנה ל - רבי חנוך חסון בן רבי מרדכי, אב"ד חברון, נהרג על קדוש השם
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום יח אב התשפ 

78 שנה ל - רבי שלמה חנוך רבינוביץ מראדומסק ב"ר יחזקאל, נרצח בגטו וורשה
91 שנה ל - רבי חנוך חסון בן רבי מרדכי, אב"ד חברון, נהרג על קדוש השם
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום יט אב התשפ 

רבי אריה לייב בלחובר מזסלב "שם אריה"
רבי נפתלי הערץ ווינבערג מברסלב בן רבי יהודה ויינבערג, תלמידו של רבי נחמן מברסלב
רבי מנחם נחום מטשרנוביץ ב"ר יצחק מבויאן
רבי יעקב כולי, "ילקוט מעם לועז" בן רבי מכיר
רבי אהרן מנחם מנדל ב"ר סנדר ליפא מאלעסק
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


1 ק"ג כסף: $482.9 דולרים
שער הדולר: 3.63
שווה פרוטה: 0.04 ש.ח
זכר למחצית השקל: 16.83 ש.ח
פדיון הבן: 168.54 ש.ח
כתובת אשה: 1,682.81 ש.ח
מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 5416; Y2020: 1331; self: 5416