בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום ראשון ו' אייר ה'תשפ"א, 18-04-2021 למנינם 15:37, שעון קיץ


עלות השחר: 04:49,
הזריחה (הנץ החמה): 06:10
זמן השקיעה: 19:12,
צאת הכוכבים: 19:30 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:05:10 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:25
סוף זמן תפילה: 10:30
חצות היום: 12:41, חצות הלילה: 12:50

היום אחד ועשרים יום שהם שלושה שבועות לעומר

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה: 0.07 ש.ח, 8 פרוטות = 0.56 ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום ו', אייר)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 6, Hebrew Month: 9

 זכרון קדושים ליום ו' אייר ה'תשפ"א 

הרב לוי בן גרשום (הרלב"ג)
רבי משה מזוויל בן רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב
האדמו"ר רבי יוסף מאיר ב"ר שמואל צבי מספינקא בעל "אמרי יוסף"
זיע"א

*היום אחד ועשרים יום שהם שלושה שבועות לעומר *


***

 זכרון קדושים ליום ז' אייר ה'תשפ"א 

רבי שמעון ב"ר בצלאל מלבוב, נהרג על קידוש השם!
רבי מרדכי ורבי שלמה בני הט"ז הרב דוד הלוי סגל, נהרגו על קידוש השם!
הרב שלמה אפרים לונטשיץ - כלי יקר
אירנה סטניסלבה סנדלר (בפולנית: Irena Stanislawa Sendlerowa) בת ד"ר סטניסלב, חסידת אומות העולם שהצילה ילדים רבים בשואה!
זיע"א

*היום שנים ועשרים יום שהם שלושה שבועות ויום אחד לעומר *


***

 זכרון קדושים ליום ח' אייר ה'תשפ"א 

רבי מרדכי מיכאל יפה בן מוהר"ר מנחם יפה, דור שביעי מהגאון המהר"ל מפראג
הרב ישעיה "פיק" ברלין - מסורת הש"ס
זיע"א

*היום שלושה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושני ימים לעומר *


תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


תאריך עדכון אחרון: 16.04.2021 18:16. למנינם
1 ק"ג כסף: $837.85 דולרים
שער הדולר: 3.28
שווה פרוטה: 0.07 ש.ח
זכר למחצית השקל: 26.38 ש.ח
פדיון הבן: 264.23 ש.ח
כתובת אשה: 2,638.22 ש.ח
מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 7274; Y2021: 791; self: 7274