בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום שישי כ"ו שבט ה'תשפ"ב, 28-01-2022 למנינם 11:29,


עלות השחר: 05:19,
הזריחה (הנץ החמה): 06:39
זמן השקיעה: 17:11,
צאת הכוכבים: 17:29 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 00:52:40 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:17
סוף זמן תפילה: 10:09
חצות היום: 11:55, חצות הלילה: 12:04
*זמן הדלקת נרות: 16:49*
*מוצאי שבת: 17:51* ר"ת: 18:23
הזמנים בחסות *נויפלד יודאיקה בני ברק*
*שבת שלום*

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה מברך אותך בברכה והצלחה!

זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך , 8 פרוטות = ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום כ"ו, שבט)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 26, Hebrew Month: 5, Hebrew Year: 5782

 זכרון קדושים ליום כ"ו שבט ה'תשפ"ב 

רבי דוד הלוי ב"ר שמואל הלוי - הט"ז
1 שנה ל - הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר בן בעל "שבט הלוי" רבי שמואל הלוי וואזנר
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום כ"ז שבט ה'תשפ"ב 

רבי מנחם נחום מטשרנוביל ב"ר אהרן
רבי אלכסנדר סנדר שור מז'ולקוב ב"ר אפרים זלמן
הרב שלמה ציון בן רבי רחמים - נהרג על קידוש ה' בבבל
5 שנה ל - הרב יעקב אדלשטיין בן הרב צבי יהודה אדלשטיין, בן הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין ה"בן אריה" על הש"ס
פרקי תהילים המסוגלים לרפואה שלימה - לפי הרב יעקב אדלשטיין זי"ע
3 שנה ל - הרב בנימין זאב הרטמן בן רבי יחזקאל יוסף - מקים מקהלות חסידים
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום כ"ח שבט ה'תשפ"ב 

הרב מרדכי בר גדליה משה מזווהיל
הרב וידאל בר חנוך אנג'ל - ראב"ד הספרדים בירושלים וראש מדרש בית אל
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


תאריך עדכון אחרון: 28.01.2022 11:29. למנינם
1 ק"ג כסף: $ דולרים (זמן אמת)
שער הדולר: ש"ח. (בנק ישראל)
שווה פרוטה: אגורות.
זכר למחצית השקל: ש"ח.
פדיון הבן: ש"ח.
כתובת אשה: ש"ח.

מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 9338; Y2022: 224; self: 9338