בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום חמישי ט' שבט ה'תשפ"א, 21-01-2021 20:44,


עלות השחר: 05:21,
הזריחה (הנץ החמה): 06:42
זמן השקיעה: 17:04,
צאת הכוכבים: 17:23 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 00:51:50 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:17
סוף זמן תפילה: 10:09
חצות היום: 11:53, חצות הלילה: 12:02

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה מברך אותך בברכה והצלחה!

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה: 0.06 ש.ח, 8 פרוטות = 0.48 ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום ט', שבט)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 9, Hebrew Month: 5

 זכרון קדושים ליום ט שבט התשפא 

רבי רפאל ישעיה אזולאי בן רבינו החיד"א
רבי ישראל יעקב מבילקמין ב"ר מנחם מנדל מרימנוב
רבי יהוסף שווארץ "תבואות הארץ" ב"ר מנחם
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום ט שבט התשפא 

רבי רפאל ישעיה אזולאי בן רבינו החיד"א
רבי ישראל יעקב מבילקמין ב"ר מנחם מנדל מרימנוב
רבי יהוסף שווארץ "תבואות הארץ" ב"ר מנחם
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום י שבט התשפא 

רבי שלום (מזרחי) שרעבי בן רבי יצחק (הרש"ש),
רבי שלוֹם שבזי, המכונה גם אבא שׁלום שבזי בן יוסף (שלם בן יוסף בן אביגד בן חלפון משתא אלשבזי)
לחצו להאזנה לנעימה "לנר ולבשמים" בניגונו של אלי כהן - מיסטר מדיה ונגן הקנון אליהו אביכזר


האדמו"ר יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש (הריי"צ) בן רבי שלום דובער שניאורסון,
רבי שלמה פלאם מלוצק בן רבי אברהם, מגדולי תלמידיו של רבי דב בער המגיד ממעזריטש
רבי מאיר קצנלבויגן (מהר"מ פאדווא) ב"ר יצחק
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


תאריך עדכון אחרון: 17.12.2020 11:18.
1 ק"ג כסף: $724.68 דולרים
שער הדולר: 3.318
שווה פרוטה: 0.06 ש.ח
זכר למחצית השקל: 23.08 ש.ח
פדיון הבן: 231.19 ש.ח
כתובת אשה: 2,308.31 ש.ח
מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 6638; Y2021: 155; self: 6638