בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום חמישי י"ד תמוז ה'תשפ"א, 24-06-2021 למנינם 01:00, שעון קיץ


עלות השחר: 04:04,
הזריחה (הנץ החמה): 05:39
זמן השקיעה: 19:50,
צאת הכוכבים: 20:10 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:10:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:11
סוף זמן תפילה: 10:22
חצות היום: 12:44, חצות הלילה: 12:54

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה מברך אותך בברכה והצלחה!

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך , 8 פרוטות = ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"ד, תמוז)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 14, Hebrew Month: 11

 זכרון קדושים ליום י"ד תמוז ה'תשפ"א 

רבי יוסף מטראני ב"ר משה, המהרי"ט
הרב יצחק ארדיט, מגאוני איזמיר, מחבר הספר "יקר הערך"
הרב יצחק אייזיק רוזנבאום, אדמו"ר מזוטשקא
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום ט"ו תמוז ה'תשפ"א 

278 שנה לפטירת הרב חיים בן עטר בן רבי משה עטר בן רבי חיים בן עטר, מגדולי חכמי מרוקו וא"י, מקובל, פוסק ומפרש התורה, ידוע כ-"אור החיים הקדוש"
רבי יעקב משה ב"ר אליעזר צבי -מקאמרנא
רבי אלעזר מריישא ב"ר אלימלך מרודניק
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום ט"ז תמוז ה'תשפ"א 

חור בן מרים, אחות משה ואהרן
רבי אברהם ב"ר יהודה לייב, "משכיל לאיתן"
רבי דוד הלפרין, ב"ר ישראל חריף
רבי דוד משה ב"ר אליעזר זאב - מקרטשניף
רבי שמעיה ב"ר אברהם מנחם שטיינברג -מפמישלן
רבי אהרן באקשט -משאוול שנהרג על קדוש השם
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


תאריך עדכון אחרון: 24.06.2021 01:00. למנינם
1 ק"ג כסף: דולרים
שער הדולר: ש"ח.
שווה פרוטה: אגורות.
זכר למחצית השקל: ש"ח.
פדיון הבן: ש"ח.
כתובת אשה: ש"ח.

מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

מחשבון המרת שערי מטבע

=
השער מעודכן ל: 23-06-2021
POWERED BY HAMARA

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 7735; Y2021: 1252; self: 7735