תשמישי קדושה ויודאיקה טלית גדול צמר חב
נויפלד יודאיקה, המקור לחפצי קודש ויודאיקה - The first Kodesh Shop.

�������� �������� ������
טלית גדול צמר חב"ד ללא פתילים, מחיר לפי מידה

-Cat. No'-477-מק"ט פריט-
�������� �������� ������ טלית גדול צמר חב

להזמנה: 03-5700075 או ווצאפ: 052-52-92-978

צילום המוצרים: אלי כהן - מיסטר מדיה, להפיץ את הקול שלך לעולם!
Photographs by Eli Cohen - MisterMedia, Broadcast your voice to the world!

5292963 חיפושים למוצרי יהדות ותשמישי קדושה