תשמישי קדושה ויודאיקה ציצית צמר, חור אחד, פתילים עבים עבודת יד
נויפלד יודאיקה, המקור לחפצי קודש ויודאיקה - The first Kodesh Shop.

������������
ציצית צמר, חור אחד, פתילים עבים עבודת יד

-Cat. No'-466-מק"ט פריט-
������������ ציצית צמר, חור אחד, פתילים עבים עבודת יד

להזמנה: 03-5700075 או ווצאפ: 052-52-92-978

צילום המוצרים: אלי כהן - מיסטר מדיה, להפיץ את הקול שלך לעולם!
Photographs by Eli Cohen - MisterMedia, Broadcast your voice to the world!

5293107 חיפושים למוצרי יהדות ותשמישי קדושה