תשמישי קדושה ויודאיקה זכוכית מגדלת 'לופה' לסופרי סת'ם, מגדילה פי 10
נויפלד יודאיקה, המקור לחפצי קודש ויודאיקה - The first Kodesh Shop.

����������
זכוכית מגדלת 'לופה' לסופרי סת'ם, מגדילה פי 10

-Cat. No'-270-מק"ט פריט-
���������� זכוכית מגדלת 'לופה' לסופרי סת'ם, מגדילה פי 10

להזמנה: 03-5700075 או ווצאפ: 052-52-92-978

צילום המוצרים: אלי כהן - מיסטר מדיה, להפיץ את הקול שלך לעולם!
Photographs by Eli Cohen - MisterMedia, Broadcast your voice to the world!

5171676 חיפושים למוצרי יהדות ותשמישי קדושה