תשמישי קדושה ויודאיקה סט תיק לטלית ותפילין ארגמן פינתי
נויפלד יודאיקה, המקור לחפצי קודש ויודאיקה - The first Kodesh Shop.

���� ���������� ��������������
סט תיק לטלית ותפילין ארגמן פינתי

-Cat. No'-L2125-מק"ט פריט-
���� ���������� �������������� סט תיק לטלית ותפילין ארגמן פינתי

להזמנה: 03-5700075 או ווצאפ: 052-52-92-978

צילום המוצרים: אלי כהן - מיסטר מדיה, להפיץ את הקול שלך לעולם!
Photographs by Eli Cohen - MisterMedia, Broadcast your voice to the world!

5171702 חיפושים למוצרי יהדות ותשמישי קדושה