תשמישי קדושה ויודאיקה טלית גדול צמר 45 בדוגמת פסים לבנים [משכן התכלת / טליתני-ה] מידות: 110/160 ס.מ
נויפלד יודאיקה, המקור לחפצי קודש ויודאיקה - The first Kodesh Shop.

�������� �������� ����
טלית גדול צמר 45 בדוגמת פסים לבנים [משכן התכלת / טליתני-ה] מידות: 110/160 ס.מ

-Cat. No'-L2003-מק"ט פריט-
�������� �������� ���� טלית גדול צמר 45 בדוגמת פסים לבנים [משכן התכלת / טליתני-ה] מידות: 110/160 ס.מ

להזמנה: 03-5700075 או ווצאפ: 052-52-92-978

צילום המוצרים: אלי כהן - מיסטר מדיה, להפיץ את הקול שלך לעולם!
Photographs by Eli Cohen - MisterMedia, Broadcast your voice to the world!

5292961 חיפושים למוצרי יהדות ותשמישי קדושה